Radyatör Havası Nasıl Alınır ?

Petekleriniz ısıtmamaya başladıysa havasını almak gerekebilir. Kombi peteklerinin her yeri eşit ısınmıyor, elinizi değdirdiğinizde altı ısınmıyor üstü ısınmışsa ya da tam tersi bi durumda petek ve radyatörleriniz hava alıyor demektir.

Peteklerin havasının alınması için purjör anahtarı, purjör tıpası ve kısa düz bir tornavida gereklidir. Purjör tıpası radyatörün sağ veya sol üst kısmında yer alır.Petek radyatör havası düz tornavida ile pürjör tıpasını saat yönünün aksine anahtarı çevirerek alınır. Anahtarı bir anda değil yavaş yavaş açmak gerekir. Hava bittikten sonra su gelmeye başlar. Suyun gelmeye başladığı anda anahtarı saat yönünde çevirip kapatmak peteğin havasını almak için yeterli olacaktır. Hava Alma işlemi bittikten sonra kombinizin su basıncı düşebilir, kombinize su basmanız gerekecektir.

Yoğuşma Teknolojisi

Yoğuşma teknolojisini barındıran kombilerde bulunan otomatik devir ayarlı bir fan, yakıt-hava karışımını, yanma gerçekleşmeden önce optimum yanmanın gerçekleşmesi için gerekli olan karışım miktarına getirerek yüksek verimli yanma gerçekleşmesini sağlar. Bu da ısıl verimi arttırarak yakıt tasarrufu sağlar.

Kombi Seçimi

Kombi seçimi yapılırken maksimum verim elde etmek için bazı önemli kıstasları göz önünde bulundurmak gerekir. Kombi seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken faktörler aşağıdaki gibidir;

Kombinin kullanılacağı konutun, bina içindeki konumu çok önemlidir. Ara katlar, en üst ve en alt katlara göre daha az ısı kaybına maruz kalır. Ayrıca konutun bir alt katı ile bir üst katının boş olması da bu konuda oldukça etkilidir.

Konutun cephesi çok önemlidir. Kuzey cepheye bakan evler güney cepheye göre daha zor ısınır.

Metrekaresi büyük olan daireler ile metrekaresi küçük olan dairelerin ısınma ihtiyaçları farklıdır. Bunun yanı sıra aynı metrekarede olup da dubleks ile tek katlı dairelerin de ısınma gereksinimleri farklıdır.

Kombi seçiminde peteklerin yaşı, şekli ve radyatör vanalarının durumu da önemli bir etkendir.

Sıcak iklim koşullarına sahip bölgeler ile karasal iklimin hâkim olduğu bölgelerin ısınma koşulları farklılık göstereceğinden kombi seçiminde önemlidir.

Son olarak ısı yalıtımı yapılmış bir bina ile yapılmamış bina arasında da ısı kaybı açısından oldukça büyük fark vardır. Bu nedenle kombi seçimi yapılırken bunlara dikkat etmek gerekir.

-Kombinin özellikleri açısından kombi seçiminde nelere dikkat edilmelidir, bir de bunları inceleyelim;-

İlk olarak kombinin hangi ülkeye ait olduğu araştırılmalıdır.

Yakıtı en verimli kullanan komb, araştırılmalıdır,

Hangi model kombinin ne tür özellikleri bulunuyor ve bu özelliklere göre ücreti ne kadar,

Alınacak olan kombinin bulunduğunuz bölgede kaç tane yetkili servisi var,

Satın alacağınız kombinin tamir ve bakımı yapacak olan servislerin servis ücretleri ne kadar,

Kombinin herhangi bir arızasında yedek parça fiyatları ne kadar,

Kombinin içindeki parçalar plastik ise o kombiyi kesinlikle tercih etmeyin, sarı, pirinç ve döküm parçaları olan kombiler tercih edilmelidir,

Alınacak olan kombinin yoğuşmalı mı full yoğuşmalı (premix teknolojisi) mı olduğuna bakın,

Alınacak olan kombinin özellikleri arasında deprem sensörü gibi güvenlik önlemleri olup olmadığına dikkat edin.

Kombi Nedir ?

Kombi, doğal gaz kullanımını ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş ev veya işyeri gibi küçük ölçekli kapalı alanlara uygun ısıtma cihazlarıdır. Bu ısıtma cihazlarının ebatlarının küçük olması ve bu sebeple çok yer kaplamaması en çok tercih edilme sebeplerindendir. Diğer önemli bir sebep ise kombinin çalışırken oldukça sessiz olmasıdır. Ayrıca montajının kolay oluşu ve hafif olması da önemli özelliklerindendir.

Kombi Donması Ve Alınacak Önlemler

Çalışan ve son tüketicilere teslim edilmiş ürünlerde alınması gereken tedbirler ”Kısa süreli kapatma ihtiyacı duyulduğunda kombinin ve kalorifer tesisatının donmasını önlemek için, elektrik beslemesi ve gaz vanasının açık tutulması, Aksi takdirde donmaya karşı emniyet sistemi devreye girmemektedir.

Kombinin uzun süreli kullanılmayacağı durumlarda elektrik beslemesi ve gaz vanasının kapatılması ”Kombinin ve kalorifer tesisatının donmasını önlemek için, kombi içerisindeki kullanım suyu, kalorifer hattı ve radyatörlerin içinde bulunan su tamamen boşaltılmalıdır. Elektriklerin kesilmesi gibi durumlarda ise, kombi içerisindeki kullanım suyunun boşaltılarak, vanaların kapatılması gerekmektedir”

İzmirgaz Abonelik Ve Sözleşme İşlemleri

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Merkezi Sistem (Kazan) Aboneliği
1- Doğalgaz aboneliği için, Apartman/Site yönetimince alınan kararın fotokopisi
2- Toplam bina alanını gösterir Bina Yapı Kullanım İzin Belgesinin fotokopisi
3- Apartman/Site yönetimi adına işlemi yaptıran şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi

* Bireysel (Konut/Ticarethane) Aboneliği
1- Tapu fotokopisi
2- Mülk sahibine ait Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
3- Yapı kullanım izin belgesi
4- Adrese ait Elektrik veya Su faturalarından en az bir tanesinin fotokopisi
5- Binada ilk kez doğalgaz kullanımına geçilecek ise; apartman/site kararının fotokopisi

* Belgelerin tamamının, Müşteri Sözleşmesi imzalama aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir.

Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;
Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan binalarda, kat maliklerinin oy birliği
(%100) ile karar almaları,

Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;
Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında olan binalarda, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51)
ile karar almaları,

Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, merkezi sistemle Doğalgazla geçmek için;
Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları,

Farklı bir yakıtla ferdi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;
Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları,

Farklı bir yakıtla ferdi sistemde ısınılırken, merkezi sistemle Doğalgaza geçmek için;
Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları gerekmektedir.

NOT: Apartman kararının; Binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi
olması halinde dilekçe ile, 8 ve 8’den fazla bağımsız bölüm olması durumunda ise noter tasdikli
apartman karar defterine alınması gereklidir…

İç Tesisat ve Projelendirme

İZMİRGAZ Yetkili İç Tesisat Firmalarından birine başvurarak, gerekli tesisat yapım ve projelendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VE GEREKLİ BELGELER

Proje onayından sonra Güvence Bedeli İZMİRGAZ’a ödenerek Müşteri Sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin tanzimi sonrası gazınız kullanıma açılacaktır.

* Konutlar İçin (Kiracı İse)
1- Kira Kontratı fotokopisi
2- Kiracıya ait Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
3- Abone numarası

* Ticarethaneler İçin
1- Vergi Levhası fotokopisi
2- Yetki belgesi
3- İmza için yetkilendirilen şahsın Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
4- Abone numarası

NOT : Abone Bağlantı ve Müşteri Sözleşmesi işlemlerini hak sahibi adına başka bir sahıs/firma yaptıracak ise, vekaletname ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi ibraz edilmek zorundadır.

Kombi Çeşitleri

Kombi Çeşitleri

Kombiler, kullanıcı istekleri, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre farklı farklı donanımlara sahip olarak üretilebilmektedirler. Piyasada çalışma şekilleri ve ateşleme şekillerine göre sınıflandırmalar yapılmış olsa da asıl önemli olan kombilerin çalışma şekilleridir. Çalışma şekillerine göre kombileri inceleyecek olursak;

Bacalı Kombi

Bir baca bağlantısı olan kombilerin genel adıdır. Yanma esnasında gerekli olan oksijeni ortamdan alırlar ve yanma sonucunda meydana gelen atık gazları baca vasıtası ile ortamdan uzaklaştırırlar. Bu tip kombilerde bacanın sızdırmaz olması ve çelikten yapılması gerekmektedir.

Hermetik Kombi

Yanma için gerekli olan oksijeni baca vasıtası ile dışarıdan alır ve yine yanma sonucu oluşan atık gazları bacası vasıtası ile dışarı atarlar. Kendi bacaları vasıtası ile dış ortamdan hava alış verişi gerçekleştirdikleri için baca çıkışları dışarıda olmak durumundadır. Bu kombiler aynı zamanda en çok tercih edilen kombilerdir. Balkonlarımızda ya da mutfak- kiler gibi yerlere sıklıkla kullanırız. Hermetik kombileri aynı zamanda bacalı kombilerin ihtiyaç duyduğu hava alan, havadar, çalışma ortamının sağlanamadığı ortamlarda ve konutlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yoğuşmalı kombiye göre daha basit bir sistem olması nedeniyle hermetik kombiler yoğuşmalı kombiye göre daha basit ve daha ucuz sistemlerdir. Bu nedenle kombinin az kullanılacağı, daha sıcak iklime sahip yerlerde hermetik kombiler yoğuşmalı kombilere kıyasla tercih edilebilir.

Kombi yoğuşmalı ise baca eğimi 2? yukarı doğru, kombi yoğuşmalı değil ise 2? aşağıya doğru olmalıdır.

Bu tip kombilerde baca iki borunun iç içe geçmesi ile oluşmaktadır.

Yoğuşmalı kombi

Yoğuşmalı kombiler Hermetik kombilerin bir çeşididir. Burada geçen yoğuşma terimi su buharının yoğuşmasından elde edilen enerjinin bu kombinin içerisindeki çevrimde kullanılmasından gelmektedir.

Yoğuşmalı kombiler ile ilgili en çok karşılaşılan yanlış bilgi, kombinin bir gazı iki defa yaktığının sanılıyor olmasıdır. Oysa yanma tepkimesinden çıkan su buharı atılmadan önce barındırdığı ısı enerjisinden bir kez daha yararlanılmaktadır ve kombiye ismini veren hadise de bu olaydır.

Standart kombiler ile karşılaştıracak olursak baca gazı çıkış sıcaklığı klasik kombilerde 250 ºC civarında iken yoğuşmalı kombilerde 50 ºC civarında olduğu görülmektedir. Bunun nedeni baca gazı içindeki su buharının yaklaşık 55 ºC’de yoğuşmaya başlamasıdır. Yani baca gazının çıkış sıcaklığı bu derecelerin altına düşene dek, barındırdığı ısı enerjisi sistemin içinde kullanılmaya devam eder. Bu durumda yoğuşmalı kombi klasik kombiye oranla %20 kadar daha yüksek verimle ve daha düşük enerji tüketimi ile çalışmış olmaktadır. Bu tarz durumlarda eğer daire yalıtımının ve sistem,petek kapasitesinin yeterli olması gerekmektedir. Aksi durumlarda istenen verimde yoğuşma sağlanamayacak ve kombi verimli bir şekilde, istenildiği gibi kullanılamayacaktır.

Kombi Değişiminin Önemi

Teknoloji günden güne gelişip karşımıza daha verimli ve emisyon değerleri düşük kombiler çıkarıyor. Daha verimli kombi demek, yakıt sarfiyatının azalması demektir. Doğalgaz faturanıza azalma olarak yansıyacak olan bu verim artışı ile tasarruf ederken ısının.

2019 Kasım’dan itibaren artık üretici firmalar piyasada -yarı yoğuşmalı- denen premix teknolojisine sahip olmayan cihazların üretimi durdurulacak, bunların yerine premix teknolojili daha da yüksek verimli ve düşük emisyonlu cihazların üretimine geçilecektir.

Tüm bunların yanı sıra yeni teknoloji kombilerin çalışırken ürettiği ses miktarı azalmış, kullanım suyunun sağlanma debi değerleri arttırılmıştır.

Kısacası kombinizi değiştirmek hem cebinize hem de konforunuza olumlu etkiyecektir.

Eski kombinizi yenilerken, öncelikle bu işlem için doğalgaz şirketine bildirimde bulunulması gerekir (İzmir için İzmirgaz). Bu bildirim ancak firmamız gibi “İzmirgaz Yetki Belgesine sahip firmalar” tarafından yapılabilir. Montaj işlemi de ancak ve ancak yetkili firmaların yetkili teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.Doğalgaz şartnamesindeki güncel değişiklikleri takip eden sertifikalı firmaların yaptığı montajlarda, sonradan hiç bir sıkıntı yaşamazsınız. Kombi gibi doğalgazla çalışan cihazlar, sıradan birer beyaz eşya değildir. Bu yüzden marketlerden veya beyaz eşya mağazalarından alınmamalı ve montajı da İzmirgaz’dan yetki belgesi olmayan firma veya elemanlara yaptırılmamalıdır.Kombi yenilemede işlem sırası şöyledir;

1- Doğalgaz uygunluk belgesinin alınması: Bu belgenin alınması şarttır. Bu belge olmazsa cihazınız garanti kapsamı dışında kalır.

2- Eski kombinin sökülmesi: Eski kombinizin, mevcut tesisata ve duvarlara zarar verilmeden itinalı bir şekilde sökülmesidir.

3– Yeni kombinin duvara asılması ve baca bağlantısının yapılması: Yeni cihazın montaj şarnamesine uygun olarak duvara asılması, hermetik baca bağlantısının konvansiyonel kombilerde %2 eğimle aşağı doğru, yoğuşmalı kombilerde ise %2 eğimle yukarı doğru olacak şekilde yapılmasıdır.

4- Kombinin alt bağlantı parçalarının yenilenmesi: Eski kombi bağlantısında yer alan 1/2¨ soğuk su giriş vanası ve filtresi ile kalorifer tesisatına bağlanacak 3/4¨ kelebek vana ve filtresi yenileri ile değiştirilmelidir. Ayrıca gaz bağlantısında da 3/4¨ sarı renkli makaronlu gaz fleksi takılmalıdır. Yoğuşmalı kombilerde” drenajın pis su tesisatına bağlanması” şarttır. Yoğuşmasız eski kombinizi yoğuşmalı bir cihazla değiştirmeniz halinde, İgdaş “doğalgaz tadilat projesini” şart koşmuştur.

5-Tesisatın kontrol edilmesi: Montajın son aşamasında kombiye ve tesisata su verilerek kombi altında ve diğer odalarda kaçak olup olmadığının kontrol edilmesidir.

6- Elektrik bağlantısının yapılması: Yetkili servis tarafından cihazın elektrik bağlantısının yapılmasıdır.

7- Cihazın devreye alınması: Cihazın gaz ayarı yapılarak yetkili servis tarafından devreye alınması ve çalıştırılmasıdır. Bu aşamada muhakkak “doğalgaz uygunluk belgesinin” servise ibraz edilmesi gerekmektedir.

8- Cihazın kullanımı hakkında bilgi verilmesi: Yetkili servisin, kullanıcıya cihazı nasıl kullanacağını tarif etmesidir. Bu anlatımlarda; cihazın açılışı , kapanışı, suyu eksildiğinde su takviyesinin nereden yapılacağı, cihazın yaz ve kış devresi, sıcaklığın artırılması ve azaltılması, arıza kodlarının anlamları gibi konularda bilgiler verilmektedir