Yüksek verimlidirler. Brülörde hava / yakıt oranı ayarlanabilir, yanma dış ortam basıncından ve baca çekişinden bağımsızdır.

Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler.

Sıvı yakıtlı ya da çift yakıtlı brülörlerle işletilebilirler.

Kazandan bağımsız olarak brülör seçimi yapılabilir.

Kazanın altının sekonder hava girişi için açık kalmasına gerek yoktur. Işınım ve durma kayıpları azdır.