Kombi Çeşitleri

Kombi Çeşitleri

Kombiler, kullanıcı istekleri, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre farklı farklı donanımlara sahip olarak üretilebilmektedirler. Piyasada çalışma şekilleri ve ateşleme şekillerine göre sınıflandırmalar yapılmış olsa da asıl önemli olan kombilerin çalışma şekilleridir. Çalışma şekillerine göre kombileri inceleyecek olursak;

Bacalı Kombi

Bir baca bağlantısı olan kombilerin genel adıdır. Yanma esnasında gerekli olan oksijeni ortamdan alırlar ve yanma sonucunda meydana gelen atık gazları baca vasıtası ile ortamdan uzaklaştırırlar. Bu tip kombilerde bacanın sızdırmaz olması ve çelikten yapılması gerekmektedir.

Hermetik Kombi

Yanma için gerekli olan oksijeni baca vasıtası ile dışarıdan alır ve yine yanma sonucu oluşan atık gazları bacası vasıtası ile dışarı atarlar. Kendi bacaları vasıtası ile dış ortamdan hava alış verişi gerçekleştirdikleri için baca çıkışları dışarıda olmak durumundadır. Bu kombiler aynı zamanda en çok tercih edilen kombilerdir. Balkonlarımızda ya da mutfak- kiler gibi yerlere sıklıkla kullanırız. Hermetik kombileri aynı zamanda bacalı kombilerin ihtiyaç duyduğu hava alan, havadar, çalışma ortamının sağlanamadığı ortamlarda ve konutlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yoğuşmalı kombiye göre daha basit bir sistem olması nedeniyle hermetik kombiler yoğuşmalı kombiye göre daha basit ve daha ucuz sistemlerdir. Bu nedenle kombinin az kullanılacağı, daha sıcak iklime sahip yerlerde hermetik kombiler yoğuşmalı kombilere kıyasla tercih edilebilir.

Kombi yoğuşmalı ise baca eğimi 2? yukarı doğru, kombi yoğuşmalı değil ise 2? aşağıya doğru olmalıdır.

Bu tip kombilerde baca iki borunun iç içe geçmesi ile oluşmaktadır.

Yoğuşmalı kombi

Yoğuşmalı kombiler Hermetik kombilerin bir çeşididir. Burada geçen yoğuşma terimi su buharının yoğuşmasından elde edilen enerjinin bu kombinin içerisindeki çevrimde kullanılmasından gelmektedir.

Yoğuşmalı kombiler ile ilgili en çok karşılaşılan yanlış bilgi, kombinin bir gazı iki defa yaktığının sanılıyor olmasıdır. Oysa yanma tepkimesinden çıkan su buharı atılmadan önce barındırdığı ısı enerjisinden bir kez daha yararlanılmaktadır ve kombiye ismini veren hadise de bu olaydır.

Standart kombiler ile karşılaştıracak olursak baca gazı çıkış sıcaklığı klasik kombilerde 250 ºC civarında iken yoğuşmalı kombilerde 50 ºC civarında olduğu görülmektedir. Bunun nedeni baca gazı içindeki su buharının yaklaşık 55 ºC’de yoğuşmaya başlamasıdır. Yani baca gazının çıkış sıcaklığı bu derecelerin altına düşene dek, barındırdığı ısı enerjisi sistemin içinde kullanılmaya devam eder. Bu durumda yoğuşmalı kombi klasik kombiye oranla %20 kadar daha yüksek verimle ve daha düşük enerji tüketimi ile çalışmış olmaktadır. Bu tarz durumlarda eğer daire yalıtımının ve sistem,petek kapasitesinin yeterli olması gerekmektedir. Aksi durumlarda istenen verimde yoğuşma sağlanamayacak ve kombi verimli bir şekilde, istenildiği gibi kullanılamayacaktır.