Radyant ısıtıcılar, güneşin dünyayı ısıtma yöntemine benzer bir ısıtma prensibine göre tasarlanmıştır. Güneşin kızıl ötesi ışınları dünyaya, objelere ve insanlara çarpar. Radyant enerji absorbe edilir ve her obje bir ısı rezervuarı haline gelerek, ısınma başlar. Radyant ısıtıcı ile, tıpkı güneş gibi, yalnızca objeler yada insanlar ısıtılır, tüm binanın ortam havası ısıtılmaz. Dolayısıyla, ısı kaybı fazla olan fabrika, stadyum, depo vb. mekanlarda, yani çok büyük, çok yüksek , çok geniş yada ısı dalgalanmalarının fazla olduğu alanlarda yalnızca ihtiyaç olanı ısıtır; enerjiden önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

Borulu radyant ısıtıcı 4 bölümden oluşur: Brulör , Radyant Boru , Reflektör ve Vakum Fanı.

Radyant ısıtıcı ile brulörün yaktığı gazın, sistemin ucundaki vakum fanı ile emilerek borunun içerisinden dolaşması ve soğuduğu noktadan dışarı atılması sağlanır. Bu sırada radyant borunun içerisinde dolaşan gaz, ısısını boruya bırakır. Radyant borunun dış yüzey sıcaklığı ortalama 300 °C’ye ulaşır. Borudan yayılmaya başlayan ışınım üzerindeki reflektör vasıtasıyla aşağıya yönlendirilir. Havadan etkilenmeden yönlenen ışınlar, cisimlere (makine, insan, zemin, vb.) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür.

Fabrika, alışveriş merkezi, spor tesisleri, cami, hangarlar, depolar, atölyeler, fuar alanları, araç servis istasyonları vb. yerlerin ısıtılması için idealdir.